bemutatkozas
tortenetunk
rendezvenyek
szentistvan
stephanus_alapitvany
cimunk
hasznoslinkek

Teológia

 

 

 

 

 

Hittudományi folyóirat 

 

A Teológia folyóirat 1967-ben indult el. Első szerkesztője Radó Polikárp bencés professzor volt. Példányszáma ekkor 4000 körül mozgott, és az Actio Catholica adta ki. Célkitűzései között szerepelt, hogy közvetítse a II. Vatikáni Zsinat tanítását, és egyúttal megteremtse a magyar nyelvű teológia művelésének új lehetőségét. 1971-től 1995-ig huszonnégy éven át Szennay András volt a lap felelős szerkesztője, aki a lap kezdetétől, Gál Ferenccel együtt a folyóirat főmunkatársa is volt. 1987 és 1990 között egyházzenei éves melléklete a Musica Sacra volt. 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karához került a folyóirat, és főszerkesztője Vanyó László lett, egészen haláláig, 2003-ig. Ezt követően egy évig a Hittudományi Kar dékánja, Rokay Zoltán vezette a lap szerkesztését, majd 2004–2007-ig Tarjányi Zoltán irányította a hittudományi folyóiratot.

Az 1635-ben Pázmány Péter által Nagyszombatban alapított egyetemen a teológiai fakultás, a korábbi teológiaoktatás után, éppen 370 évvel ezelőtt, 1638-ban nyílt meg, mely egyúttal kezdete is az elmúlt évszázadok magyar vonatkozású teológiai gondolkodásának. Ennek elősegítésére 1849–1930-ig Religio címmel egy politikai, egyházi és irodalmi lap jelent meg. Ebből kifejlődve 1934-ben indult el a Teológia közvetlen elődjének tekintett Theologia hittudományi folyóirat, melynek szerkesztője Iványi János volt, aki az 1939. év 1. számától kezdve a lap felelős szerkesztője is. Kiadója a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara volt, a nyomdai munkálatokat pedig a Stephaneum végezte. A folyóirat ekkoriban negyedévente jelent meg, egészen 1944. 4. számig, mindösszesen 44. szám, 4224 oldalon. Éves melléklete a pótfüzetben kiadott Bölcseleti Közlemények (1935–1944) volt. Az akkori első két számban Schütz Antal fogalmazta meg „A hittudomány jelen fázisa és föladatai” címmel a teológia előtt álló feladatokat. A szerző akkor a hittudomány „emelkedő fázisáról” írt, s a II. világháború miatt csak tíz éven át megjelent kiadvány elgondolását később a Teológia vihette tovább.

1971-től 1995-ig, huszonnégy éven át Szennay András bencés főapát volt a lap felelős szerkesztője, aki már a lap kezdetétől, Gál Ferenc neves teológus professzorral együtt a folyóirat főmunkatársa is volt.1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara adja ki a folyóiratot. Főszerkesztője 2003-ig Vanyó László professzor volt. Ezt követően egy évig a Hittudományi Kar dékánja, Rokay Zoltán vezette a lap szerkesztését, majd 2004–2007 között Tarjányi Zoltán professzor irányította a hittudományi folyóiratot. Jelenleg Kránitz Mihály, az Alapvető Hittan tanszék vezetője, az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke a lap főszerkesztője.

 

A folyóiratban a liturgia, a patrisztika, az ekkléziológia, a biblikum, az erkölcsteológia és a kánonjog területéről olvashatunk tanulmányokat és teológusokkal folytatott beszélgetéseket, melyek feltárják az olvasó számára a teológia művelésének és az Egyház életének aktuális szempontjait. A méretükben kisebb tanítóhivatali dokumentumok publikálása és magyarázata is a kiadvány feladata. A hittudományi lap súlyát azonban a benne lévő szaktudományos cikkek jelentik, melyek a teológia világából közölnek friss ismereteket és járulnak hozzá a magyar keresztény értelmiség szellemi gazdagításához.

 

Impresszum

Laptulajdonos: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara 

Főszerkesztő: Laurinyecz Mihály

Főszerkesztő-helyettes: Kránitz Mihály

Szerkesztőségi titkár: Perendy László

Szerkesztőbizottság: Rózsa Huba, Kuminetz Géza, Rokay Zoltán,

Gerhard Ludwig Müller, Helmuth Pree, Ludger Schwienhorst-Schönberger, Bruno Esposito O.P.

Felelős kiadó: Puskás Attila dékán

Szerkesztőség: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
E-mail: szit@stephanus.hu


A folyóiratra a következő módon fizethet elő:

előfizethet a kisker@stephanus.hu e-mail címen,

illetve megrendelheti az Internetes Könyváruházunkban: www.stephanus.hu ,

vagy telefonon 318-69-57,(8-16 óráig)

vagy Vevőszolgálatunk e-mail címén: vevoszolgalat@stephanus.hu.

 

 

A TEOLÓGIA FOLYÓIRAT KORÁBBI SZÁMAI IDE KATTINTVA ELOLVASHATÓK!

Szent István Társulat
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
E-mail: szit@stephanus.hu
Tel.: (06/1)318-6957
Stephanus Könyvesház
1053 Budapest Kossuth Lajos u. 1.
E-mail: konyveshaz@stephanus.hu
Tel.: (06/1)318-0567
ekonyvtar
sajtoszoba
A Szent István Társulat folyóiratai:
foly_teologia
foly_communio
foly_foliatheologica
foly_miscellanea

hirlevel
aruhaz
konyvklub
boltjaink