bemutatkozas
tortenetunk
rendezvenyek
szentistvan
stephanus_alapitvany
cimunk
hasznoslinkek
kurir

Praeconia

 

 

 

 

MEGJELENT A PRAECONIA ÚJ SZÁMA!

2011/2

Praeconia 2011/2. A liturgia szép/Tartalom. pdf


Megjelent a Praeconia liturgikus szakfolyóirat 2011/2-es száma, mely a liturgia szépségéről szól. A tanulmányok között első helyen áll Kurt Koch bíboros ama második előadásának magyar fordítása, amelyet tavaly nyáron a pápa jelenlétében tartott (az első előadást a korábbi szám tartalmazza).

A „liturgia szép” témát Philipp Harnoncourt és Josef Roßmaier cikkei bontják ki. A művészet és a liturgia kapcsolatáról Máder Indira falikárpit-készítő művész, a magyar gobelinkészítés jeles képviselője, Kisléghi Nagy Ádám festőművész, Komáromi János katekéta, rajzművész és Hús Zoltán festőművész vallanak. Az örmény liturgia szépségéről Áts József tanulmánya szól. A liturgia televíziós közvetítésének érdekes témáját a görög származású Panayotis Ghekas taglalja.

Minden folyóiratszám visszanyúl egy-egy korábban élt liturgikus bemutatásához, így megismerkedhettünk már a bencés Szunyogh Xavér munkásságával. Jelen számunkban Balás Béla püspök Pantol Márton magyar liturgikusról emlékezik meg, Bura László szatmárnémeti történész pedig a nemrég boldoggá avatott Scheffler János püspök liturgikus intézkedésit foglalja össze.

A Liturgikus élet című rovatban Danneels bíboros számol be arról, hogy papi hivatásának kialakulására mekkora hatással volt a liturgia.

Szokásos sorozatunkban Tarnai Imre plébános „liturgikus morzsái” olvashatók, valamint arra a liturgikus kérdésre kapunk választ: Meddig tartson a karácsonyi díszítés a templomban?

A Szemlében Dolhai Lajos új szentségtani könyvéről, a pápa liturgikus beállítottságával foglalkozó két műről, a Graduale Novum I-ről és a YouCat-ról, az ifjúság új (a madridi ifjúsági világtalálkozóhoz kötődő) katekizmusáról olvashatunk.

 A Praeconia a Szent István Társulat kiadásában jelenik meg. Várjuk előfizetőink jelentkezését. Az egyes számok ára 1100 Ft. Folyóiratunkat ezúton ajánlom a liturgiát tanítóknak, a liturgika tantárgy hallgatóinak és mindazoknak a figyelmébe, akik hazánkban érdeklődéssel és szeretettel művelik különféle szolgálatuk révén a szent liturgiát! De azok is haszonnal forgathatják, akik a szépséget keresik, és lapunk segítségével – az evangélium befogadásával – annak forrásához, Istenhez kívánnak eljutni.

Pákozdi István

                                                                                        

 

Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a Praeconia története valahol keresztségünknél kezdődik, hiszen a keresztséggel az ember az Egyház liturgiájának cselekvő részévé válik: az Úr Krisztus maga mellé emel bennünket, hogy az ő nagy Művében "őáltala, ővele és őbenne" bemutassuk az Atyának az illő Kultuszt "lélekben és igazságban" (Jn 4,23). Minden megkeresztelt tehát liturgikus ember, aki ezért nemcsak arra hivatott, hogy életének terében és idejében élje és cselekedje az Egyházban a "hit szent titkát", hanem arra is, hogy tudatosan formálja önmagát, szellemét, mentalitását a szent liturgia által, és magára a szent liturgiára.

Örömteli valóság, hogy magyar nyelvterületen mostanság egyre növekvő érdeklődés mutatkozik a liturgia, és annak tudományos, szisztematikus művelése, a liturgika iránt. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium megjelenése óta, és az azt követő liturgikus reform négy évtizede alatt a magyar egyház életében számos ok miatt nem jelenhetett meg egy olyan tudományos szakfolyóirat, amely speciálisan a liturgia világára koncentrál, hogy tudományos igénnyel megírt tanulmányok, eszmélődések által elősegítse a magyar nyelvű kereszténység liturgikus elmélyülését. A Praeconia e tekintetben hiánypótló kíván lenni; egy szakfórum, amely az Evangélium és a Hagyomány tiszta forrásaiból merítkezve Krisztus üdvözítő misztériumának beteljesülését kívánja szolgálni a megkereszteltek életében.

E periodika hosszas előkészítés és lelki és szellemi munka eredménye. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola örömmel vállalta fel, hogy társa lesz az alakuló Magyar Liturgiatudományi Társaságnak e folyóirat megjelentetésében, hiszen a Főiskolának, és vele együtt a Pécsi Püspöki Szemináriumnak 1991-es újjáalapításában oroszlánrésze volt a már elhunyt Várnagy Antal lelkipásztornak, tanárnak, akinek neve közismert a gondozásában megjelent, és több kiadást megért liturgikus tankönyve kapcsán. E buzgó, és áldozatos életű lelkipásztornak a szent liturgia iránti egzisztenciális elkötelezettsége a liturgia mélységes szeretetét plántálta nemcsak a növendékeibe, hanem tanártársaiba is - e szeretet vezeti most is az Iskola vezetőségét, hogy bábáskodjék a liturgika magyar nyelvű művelésének újabb "gyermeke" megszületésénél, melyet a Praeconia képvisel.

Magyar Liturgiatudományi Társaság Praeconia címmel 2005-ben hiánypótló szakfórumot, liturgikus szakfolyóiratot indított, amely specifikumát tekintve az egyetlen a magyar nyelvterületen és magyar nyelven. A liturgia világára koncentráló szakfolyóirat célja, hogy tudományos igénnyel megírt tanulmányok, esszék által elősegítse a magyar nyelvű kereszténység liturgikus elmélyülését. A folyóirat évente kétszer jelenik meg. Az egyes számokat recenziók, könyvismertetések zárják.

Impresszum:
Laptulajdonos: A Magyar Katolikus Püspöki Konferncia Liturgikus Bizottsága
Főszerkesztő: Dolhai Lajos
Felelős szerkesztő: Pákozdi István 

Felelős kiadó: Bosák Nándor elnök

Szerkesztőbizottság: Bosák Nándor, Dolhai Lajos,

Füzes Ádám, Kajtár Edvárd,

Káposztássy Béla, Pákozdi István, Rihmer Zoltán,

Tarnai Imre, Verbényi István, Zárday Tamás


Szerkesztőség: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
E-mail: praeconia@freemail.hu

 


 Aktuális szám tartalomjegyzéke

Praeconia 2011/2. A liturgia szép/Tartalom. pdf

 

Praeconia 2009/1-2 A papság éve

Archívum:


A folyóiratra a következő módon fizethet elő:
előfizethet a kisker@stephanus.hu e-mail címen,
illetve megrendelheti az  Internetes Könyváruházunkban: www. stephanus.hu,
vagy telefonon 318-69-57,
vagy Vevőszolgálatunkon: vevoszolgalat@stephanus.hu.

 

 

 

 

Szent István Társulat
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
E-mail: szit@stephanus.hu
Tel.: (06/1)318-6957
Stephanus Könyvesház
1053 Budapest Kossuth Lajos u. 1.
E-mail: konyveshaz@stephanus.hu
Tel.: (06/1)318-0567
ekonyvtar
sajtoszoba
A Szent István Társulat folyóiratai:
foly_teologia
foly_communio
foly_katolikuspedagogia
foly_szocialpedagogia
foly_foliatheologica
foly_miscellanea

hirlevel
aruhaz
konyvklub
boltjaink